0982 77 33 88

GÓI CƯỚC DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Net 1
165.000đ/tháng
 • 15 Mbps
 • Tốc độ ổn định
 • Miễn phí lắp đặt
Net 2
180.000đ/tháng
 • 20 Mbps
 • Tốc độ ổn định
 • Miễn phí lắp đặt
Net 3
200.000đ/tháng
 • 25 Mbps
 • Tốc độ ổn định
 • Miễn phí lắp đặt
Net 4
220.000đ/tháng
 • 30 Mbps
 • Tốc độ ổn định
 • Miễn phí lắp đặt
Net 5
250.000đ/tháng
 • 35 Mbps
 • Tốc độ ổn định
 • Miễn phí lắp đặt
Net 6
350.000đ/tháng
 • 40 Mbps
 • Tốc độ ổn định
 • Miễn phí lắp đặt

GÓI CƯỚC COMBO INTERNET TRUYỀN HÌNH

COMBO 1
215.000đ/tháng
 • Internet 15Mbps
 • Truyền hình số 2 chiều
 • 160 kênh đặc sắc
 • Hỗ trợ Modem Wifi
 • Đầu kỹ thuật số HD miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
COMBO 2
230.000đ/tháng
 • Internet 20Mbps
 • Truyền hình số 2 chiều
 • 160 kênh đặc sắc
 • Hỗ trợ Modem Wifi
 • Đầu kỹ thuật số HD miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
COMBO 3
250.000đ/tháng
 • Internet 25Mbps
 • Truyền hình số 2 chiều
 • 160 kênh đặc sắc
 • Hỗ trợ Modem Wifi
 • Đầu kỹ thuật số HD miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
COMBO 4
270.000đ/tháng
 • Internet 30Mbps
 • Truyền hình số 2 chiều
 • 160 kênh đặc sắc
 • Hỗ trợ Modem Wifi
 • Đầu kỹ thuật số HD miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
COMBO 5
300.000đ/tháng
 • Internet 35Mbps
 • Truyền hình số 2 chiều
 • 160 kênh đặc sắc
 • Hỗ trợ Modem Wifi
 • Đầu kỹ thuật số HD miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
COMBO 6
400.000đ/tháng
 • Internet 40Mbps
 • Truyền hình số 2 chiều
 • 160 kênh đặc sắc
 • Hỗ trợ Modem Wifi
 • Đầu kỹ thuật số HD miễn phí
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

GÓI CƯỚC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

FTTH DOANH NGHIỆP
FAST 40Plus
440.000đ/tháng
 • Tốc độ: 40 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 512Kbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
FTTH DOANH NGHIỆP
FAST 50
660.000đ/tháng
 • Tốc độ: 50 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 784 Kbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
FTTH DOANH NGHIỆP
FAST 60
880.000đ/tháng
 • Tốc độ: 60 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 1 Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
FTTH DOANH NGHIỆP
FAST 60 Plus
1.400.000đ/tháng
 • Tốc độ: 60 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 2 Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
FTTH DOANH NGHIỆP
FAST 80
2.200.000đ/tháng
 • Tốc độ: 80 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 1.5 Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
FTTH DOANH NGHIỆP
FAST 80Plus
3.300.000đ/tháng
 • Tốc độ: 80 Mbps
 • Băng thông quốc tế: 3 Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA

Go to https://www.facebook.com/ttvietteldalat fan page

Tin tức

FACE BOOKS

Go to ttvietteldalat fan page